23 January 2011

Mengapa aku dihidupkan di dunia ini?

Untuk sujud menyembah Allah s.w.t

Firman Allah s.w.t, maksudnya "Pada hal mereka tidak diperuntahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan yang demikian, itulah agama yang benar"

Surah Al-Bayyinah

Untuk aku menjadi khalifah di muka bumi ini

Firman Allah s.w.t, maksudnya,"Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana Dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakanNya kepada kamu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."

Surah Al-An'am

No comments:

Post a Comment